Beställ ritningar

Arkitektrådgivning
Kurser
Huset.3

Hönshus

Lusthus/kolonistuga

Biologisk mångfald

Ritningar/Hus i byggsats

E-mail

Länk till:
Ekocentrum

 Vinnande bodförslag i gestaltningstävling bod2010

Motivation:Huset är själva sinnebilden för en hållbar utveckling med ett eget inneboende kretslopp. Kombinationen av växthus och hönshus knyter an till äldre tiders självhushållning, men också till dagens stora odlingsintresse. Materialen är enkla, lokala och knyter an till en västsvensk byggnadstradition. Kretsloppshuset är enkelt men uttrycksfullt. Återanvändning av äldre element ger unikt uttryck för varje hus.

GRÖNA HUSET består av tre delar
Växthus, Bod och Kompost-
Delarna kompletterar varandra för att låta matrester, växtrester och hönsgödsel återbrukas i nyttigheter som ägg och grönsaker.
Det främjar den biologiska mångfalden i trädgården, ökar kvaliteten och näringsinnehållet i det som odlas utan att tillföra konstgödsel.
Huset kan inredas som Hönshus, Lusthus eller Kolonistuga, där man tar tillvara solen under tidig vår och sen höst.
FÖRELÄSNINGAR
För dig som vill veta mer ordnar vi föreläsningar om biologisk mångfald i trädgården och småskalig hönsskötsel.

BYGGSATS
Huset finns nu i byggsats på 15 kvm byggt av EO Bygg AB i Gråbo
RITNINGAR
med komplett måttsättning, klart för att byggas, kan beställas från oss.
.
Ritningar finns till 10kvm och 15kvm "friggebod"
Det är tänkt att husen ska byggas av trä och utvändigt kläs med träpanel.
De kan isoleras med t.ex. torv. Som takbeläggning kan man välja lärkträpanel eller ett blommande sedumtak.

Skicka E-mail till oss
marie@aov-konsult.se
om du vill ha mer information om husen och föreläsningarna.


Hönshus
10 kvm, 15 kvm

Klicka på bilderna !


Lusthus/kolonistuga
10 kvm 15 kvm


Biologisk mångfald


Ritningar/Hus i byggsats